Praktijkinformatie

Logopedie Taalrijk houdt zich bezig met communiceren in de breedste zin van het woord en de problemen die zich in de dagelijkse communicatie kunnen voordoen. Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en advies op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag & mondmotoriek, eten & drinken, slikken en gehoor.
De logopedisten bij Logopedie Taalrijk werken doelgericht en stemmen de behandeling af op de mogelijkheden en wensen van u (en uw kind).

Team Logopedie Taalrijk:
v.l.n.r.: Linda, Petra, Chantal, Tineke, Sanne en Nynke

Specialisaties/behandelgebieden o.a.:
OMFT (logopedie bij afwijkende mondgewoonten)
PROMPT (behandelmethode bij (zeer) moeilijk verstaanbare kinderen)
TOS (logopedie bij taalontwikkelingsstoornis)
Spraak-taalproblematiek bij kinderen en volwassenen
Stemklachten bij kinderen en volwassenen
Eet- en drinkproblematiek bij kinderen en volwassenen

Heeft u vragen over een bepaalde hulpvraag of behandelmethode? Neem contact met ons op via het contactformulier, e-mail of bel 0514-562872

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Nadat de afspraak is gemaakt ontvangt u van ons een vragenformulier om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst.
Bij deze eerste afspraak neemt u mee:

  • De verwijsbrief
  • Uw pasje van de zorgverzekeraar
  • Een geldig identiteitsdocument
  • Ingevulde vragenlijst

Hierna wordt bekeken welk onderzoek noodzakelijk is. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt vanuit de hulpvraag een behandelplan samen met u opgesteld.